Kiær 2010

21.08.10 - 3 UK
Dommer: Alfred Sæther/Arne Hovde
Tid:38
Presisjon: 4
Reising: 5
4 5 4 3 4 4
Starter opp med å kontrollere makker og ny makker settes på. Med ny makker går det helt bra og Marcus går meget bra med godt format. Søket skjemmes av noen blindstander. Senere slipp fortsatt meget godt søk. Støkker og respekterer i siste slipp, senere stand, reiser villig enkeltrype og er rolig i oppflukt og skudd. En god unghund som i dag tildeles 3. pr. uk

22.08.10 - 1 UK
Dommer: Jan T. Haugen
Tid: 65
Presisjon 4 4
Reising 5
5 5 6 4 4 4
Marcus går meget godt i stor fart og fin stil, får med seg mye terreng i god kontakt. Sjanse på fugl. Går i senere slipp meget godt. Stand , reiser villig og presist stegg i meget tett biotop, komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Senere stand,fugl letter, komplett rolig og får i dag en velfortjent 1 pr. uk

23.08.10 - 1 UK
Dommer: Oddgeir Andersen
Tid: 60
Presisjon: 4 4
Reising: 5
5 5 6 4 4 4
Går ut i stor fart, fin stil, lett aksjon. Revierer i store slag i medvind i god kontakt med fører. Stand, justerer seg og fester ny stand lenger fremme.Reiser villig og presist rypekull og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Senere ny stand, rype letter presist foran når fører kommer til og M er komplett rolig i oppflukt og skudd. Fortsetter glimrende, trekker ann inn i kjerr, fugl letter uten at sit. kan bedømmes. En meget god viltfinner som i dag får 1 pr. uk

Kongsvold 2010

29.08.10 - 2 UK
Dommer: Ole Ingebrigtsen
Tid: 50
Presisjon: 3
5 5 6 4 3 4
Marcus starter ut i meget god fart, fin stil og kraftfull aksjon. Avsøker terrenget i motvind med meget god bredde og i god kontakt med fører. Fortsetter sitt meget gode søk. Stand, går på uten å presentere fugl, senere ny stand, går noe forsiktig på til ny stand. Rype letter  noe upresist til side for Marcus som er komplett rolig i oppflukt og skudd. Senere ny stand uten resultat. En talentfull ung jæger som tildeles 2 pr. uk

04.09.10 - 3 UK
Dommer: M Aasbø
Tid: 25
Presisjon: 4
4 4 6 4 3 4
Kort etter slipp støkker Marcus kull, stivner kontant ved støkken og Marcus tar opp gjenliggere. Senere ny støkk, deretter korrigerer Marcus til fast stand, rype letter presist foran Marcus som er rolig i oppflukt og skudd. Senere viser Marcus oss et meget godt jaktsøk. Har mulighet på mer fugl. Marcus har i dag vært en god jakthund som får 3 pr. uk

Østfold II 2010

17.10.10 - 2 UK
Dommer: T.E Øygard
Tid: 35
Presisjon: 4
Reising: 5
4 4 6 3 3 6
På frossen stubb og i medvind starter Marcus godt, dekker terrenget fornuftig i god kontakt med fører. Stilen er flott og farten høy. Senere viser Marcus et meget godt unghundsøk. Stand på Marcus, reiser villig rapphøns helt presis. Komplett rolig i oppflukt og skudd. En tiltalende unghund som i dag mangler litt til høyeste premie tildeles 2 pr. uk

Mjøsprøven II 2010

24.10.10 - 2 UK
Dommer: Per Olai Stømner
Tid:60
5 5 6 4 4 4
Marcus jobber flott på stubb og kant. Fin fart og stil i god kontakt. Makker melder stand idet Marcus fester stand. Fasan letter foran Marcus og han er akseptabelt rolig. Fortsetter sitt flotte søk, fasan i luften. Tildeles 2 pr. uk

Forus Open 2010

29.10.10 - 1 UK
Dommer: Arne Abel Lunde/ Mossmann
Tid: 60
Presisjon: 4
Reising: 5
5 5 6 4 4 4
En unghund som viser søk av høy format. Jakter i høy fart, fin stil og lett aksjon. God kontakt. Fester stand langt ute, reiser villig og presist løpende fasan. RIOS, utreder godt. Fortsetter sitt gode søk, tildeles i dag 1 pr. uk

30.10.10 - 3 pl. Finale
Dommer: Ø. Sørbøn/ P. Sandager
Tid: 45
Presisjon: 4
4 5 6 3 4 4
Marcus-Abelna. Marcus jakter meget godt i høy fart, flott stil og elegant aksjon. Dekker terrenget meget godt. Abelana vinner slippet. Marcus- Daisy. Marcus jakter i et uoversiktlig område med høy intensitet, tar stand, fasan letter når fører kommer til, Marcus er rolig i oppflukt og skudd. To ganger stand u/resultat. Over Daisy. Marcus- Ingo. Marcus fortsetter sitt gode søk, har to ganger stand u/res. Marcus får i dag 3 pr. FO Finale

Trøgstad 2010

06.11.10 - 2 UK
Dommer: T.E. Plassgård
Tid: 25
Presisjon: 4 4
4 4 6 4 4 4
Marcus går et meget godt søk i stor fart og fin stil i god kontakt. Stand , går på i flere omganger, fasan letter, rolig i oppflukt og skudd, utreder. Senere ny stand, fasan letter og Marcus forfølger. En meget god viltfinner som mangler noe på søket og får i dag en 2 pr. uk